Privacyverklaring

Privacyverklaring Tekstbureau Owen

Datum: juli 2018

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke wijze Tekstbureau Owen jouw persoonsgegevens gebruikt.

Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld jouw naam, locatiegegeven (IP-adres), e-mailadres en telefoonnummer.

Tekstbureau Owen verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de diensten die Tekstbureau Owen levert, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Tekstbureau Owen dan wel ter uitvoering van een overeenkomst. Verder worden persoonsgegevens verwerkt om aan verplichte wettelijke vereisten te voldoen.

Tekstbureau Owen verkrijgt persoonsgegevens van jou, bijvoorbeeld de gegevens die jij aan ons verstrekt via de website, e-mail of telefoon. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. De persoonsgegevens die wij verwerken bestaan onder meer, maar niet uitsluitend, uit voor – en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die aan Tekstbureau Owen worden verstrekt.

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Na het beëindigen van de overeenkomst of de relatie worden de persoonsgegevens nog twee jaar bewaard, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke (fiscale) verplichting.

Verstrekking aan derden
In het kader van de dienstverlening kan Tekstbureau Owen persoonsgegevens verstrekken aan derden. Dat gebeurt wanneer dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van Tekstbureau Owen, zoals bijvoorbeeld ICT-leveranciers of de accountant. Tot slot kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Tekstbureau Owen aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Tekstbureau Owen zal jouw gegevens niet aan derden verkopen.

Cookies (Google analytics)

Tekstbureau Owen gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe jij onze website gebruikt. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld onze website en dienstverlening verbeteren. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de analyse uit te voeren en voor technische ondersteuning. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google en hebben de keuze gemaakt geen gegevens met hen te delen voor hun eigen doeleinden. In de verwerkersovereenkomst staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Gegevens die worden vastgelegd zijn onder andere uw IP adres (waarbij de laatste drie cijfers worden gemaskeerd), het aantal bezochte pagina's, het tijdstip en de duur van het bezoek, jouw locatie, de herkomst van het bezoek, type gebruikte hardware en software, interactie bezoeker en jouw zoekhistorie. De verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten; een land dat geen soortgelijke privacybescherming kent als de Europese Unie. Klik hier om meer te lezen over Google Analytics. Wij gebruiken geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Links
Tekstbureau Owen kan op deze website links opnemen naar internetsites van derden. Tekstbureau Owen is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor het privacybeleid van deze derden. Tekstbureau Owen raadt je aan kennis te nemen van hun beleid wat betreft de verwerking van persoonsgegevens.

Jouw rechten
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kun je Tekstbureau Owen verzoeken om de overdracht van jouw persoonsgegevens. Je kunt ook bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht of bezwaar sturen naar info@tekstbureauowen.nl. Tekstbureau Owen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op dat verzoek reageren.

Beveiliging
Tekstbureau Owen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Het neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Tekstbureau Owen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Heb je de indruk dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn? Zijn er aanwijzingen van misbruik? Of wil je meer informatie over de beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens? Neem dan contact met Tekstbureau Owen op via info@tekstbureauowen.nl. Tekstbureau Owen is als volgt te bereiken:
•Adres: Van Limburg Stirumlaan 7, 5037 SE Tilburg
•Kamer van Koophandel: 53033213
•Telefoon: 06 - 14 30 30 77
•E-mailadres: info@tekstbureauowen.nl

Tekstbureau Owen kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in juli 2018.