Disclaimer

DISCLAIMER

Deze disclaimer is van toepassing op de website https://www.tekstbureauowen.nl

Informatie op deze website
De eigenaar - Owen van Oers - probeert de informatie op deze website actueel te houden. Maar het is mogelijk dat informatie op deze website onvolledig of verouderd is.

De informatie op deze website wordt zonder enige garantie of waarborg verstrekt. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Tekstbureau Owen is niet aansprakelijk voor enig gevolg wegens het opvolgen of toepassen van de via deze website verkregen informatie.

Gegevens
Je bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die je aan ons verstrekt en het actueel houden daarvan. Op de verwerking van jouw gegevens is bovendien de privacyverklaring van Tekstbureau Owen van toepassing.

Intellectueel eigendomsrecht
Op alle content, waaronder teksten, afbeeldingen, geluid en video, rust een intellectueel eigendomsrecht. Tekstbureau Owen is rechthebbende van deze content. Dat wil zeggen: het heeft een rechtsgeldige licentie voor het gebruik van deze content.
De content op deze website mag zonder onze toestemming niet verveelvoudigd, gekopieerd, gewijzigd, verspreid of gepubliceerd worden. Dat mag wel als daar een wettelijke uitzondering voor bestaat.

Derden
Tekstbureau Owen is niet aansprakelijk voor enige inhoud die door derden op deze website is geplaatst.

Wijzigingen
Wijzigt deze disclaimer? Dan vind je de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.